DOSTAŇTE SVŮJ PRODEJNÍ

TÝM DO TOP-KONDICE

I NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI

pomocí seminářů MTT – pro české a slovenské obchodní týmy.

MOTIVACE – TECHNIKY – TRÉNINK

Motivace

Základ udržitelného úspěchu vašich prodejců.

Techniky

Podpořit a stabilizovat vnitřní pohnutky a radost z nového úkolu prostřednictvím pocitu úspěchu.

Trénink

“Znalost” ještě neznamená “schopnost”.

KURZY a TRÉNINGY

Nabídka obchodních seminářů
pro obchodníky a manažery

Následující přehled je pouze výběrem z možných seminářů. V jednotlivých případech lze obsah libovolně kombinovat, pokud to dává smysl, nebo vytvářet a upravovat individuálně podle potřeby.

Prodejní techniky

2 DNY – teorie a trénink

základy (koučování zákazníka prostřednictvím technik dotazování, analýza potřeb, rozpoznávání a používání nákupních signálů, řešení námitek)

Telefonické oslovování

2 DNY – teorie a trénink

získávání zákazníků po telefonu (stanovení cílů, vypracování pokynů, zahájení rozhovoru a využití telefonu jako háčku, řešení námitek, internetový průzkum, řízení zákazníků, analýza efektivity. Speciál: vytvoření “elevator pitch”

Techniky vyjednávání

2 DNY – teorie a trénink

úspěšné uzavření obchodu (technika S.P.A.N., technika win-win, technika NOA©, práce s obtížnými zákazníky, typologie osobnosti v prodeji INSIGHTS©)

Rozvoj prodejního týmu (pro manažery)

2 DNY – teorie a školení

nábor zaměstnanců pro manažery prodeje (profil manažera, techniky plánování, ideální profil zaměstnanců, zdroje pro vyhledávání zaměstnanců, cílený přístup, vedení výběrových a kariérních pohovorů a náboru, jednání s námitkami, výběrové řízení, úvodní školení)

Správné vedení (pro manažery)

2 DNY – teorie a školení

stabilizace prodejního týmu (úvodní fáze, analýza AKTUÁLNÍHO stavu, styly vedení, motivace týmu, diskuse o cílech, time management, techniky plánování, týmové porady, koučování zaměstnanců, sebemotivace)

Jiná témata tréninku

teorie a trénink

možné jsou i jiné semináře a moduly individuálně vytvořené podle potřeby.

PROČ

Proč “MTT” – “motivace”, “techniky”, “trénink”?

Prodej je klíčovou oblastí každé společnosti. „Slabost” v kterékoli jiné části společnosti může být také znepokojující, ale selhání obchodního oddělení je v každém případě fatální.

Prodejce je však obvykle úplně jiného druhu než úředník, pracovník právního oddělení nebo dokonce kreativní marketér. “Prodejce”, jakkoli se na něj často odvoláváme, je obvykle osamělý bojovník, podobně jako tenista. Co je třeba udělat, aby se z člověka, který hraje tenis, stala superhvězda?

Motivace

Stalo se vám někdy, že váš obchodní tým odešel po schůzce nebo firemní akci domů velmi motivovaný, ale po několika dnech tato motivace ochabla a brzy poté už nebylo nic patrné? Co je důležité, pokud chcete trvale a měřitelně probudit nebo zvýšit individuální vůli k úspěchu u zaměstnance, zejména v oblasti prodeje?

Zjisti více

Motivace se vztahuje k touze, “motivu”, chtít dosáhnout něčeho konkrétního a být ochoten podniknout všechny nezbytné kroky k dosažení tohoto cíle. Základní rozlišení je mezi dvěma různými typy motivace – vnější a vnitřní motivací.

Vnější motivace je klasická, často povrchně přenášená motivace zvenčí, která stanovuje skupině společný cíl, jehož dosažení by mělo být žádoucí. To může být spojeno s poskytováním pozitivních pobídek, např. finanční odměny, motivačního příspěvku nebo hrozby negativních důsledků, např. rozvázání pracovního poměru.

Vnější motivace se často a snadno používá, protože nevyžaduje nutně individuální zpětnou vazbu od “motivovaného” a lze ji použít ve skupinách. Velkou nevýhodou motivace “zvenčí” je však to, že obvykle trvá jen krátce a po několika dnech, často již po třech dnech, vyprchá a proto se musí stále opakovat.

Vnitřní forma motivace, při níž se probudí vnitřní hnací síla jednotlivých “hráčů” nebo prodejců a spustí se proces seberozvoje, je v prvním kroku poněkud pracnější, ale trvá déle. Proto v mých seminářích přikládám velký význam tomu, abych se zabýval individuálními myšlenkami a schopnostmi a “posiloval” silné stránky jednotlivců, zejména v průběhu školení, ale také v diskusích s účastníky.

Techniky

Už se vám stalo, že původně motivovaný zaměstnanec kvůli neúspěchům selhal a nakonec to z frustrace vzdal? Zejména v oblasti prodeje je důležité podpořit a stabilizovat vnitřní pohnutky a radost z nového úkolu prostřednictvím pocitu úspěchu. Právě proto je získání dovedností a schopností, které jsou pro úspěch klíčové, nezbytným základem pro trvalý a stabilní profesní úspěch.

Zjisti více

Schopnost použít správnou techniku ve správný okamžik je klíčovou dovedností pro dlouhodobý úspěch. Je nutné zvládnout určité základní techniky, které musíte zvládnout doslova ve spánku, abyste vůbec mohli soutěžit. Například Roger Federer ve svém nejúspěšnějším období trénoval returny s míčkem každý den pět hodin. Zvenčí se to může zdát přehnané, protože byl dlouhou dobu nejlepším tenistou. Zvládnutí nejzákladnějších technik ve spánku je však základem trvalého úspěchu – ať už děláte cokoli. Dobrý řidič vykonává většinu svých činností během jízdy nevědomě, aniž by o tom přemýšlel.

Kromě toho existují některá “speciální umění” a “triky”, které mohou i z průměrného prodejce udělat špičkového prodejce, pokud je nejen zná, ale také je pravidelně používá a nakonec si je osvojí.

Kromě schopnosti zvládnout základní techniky, jako jsou techniky dotazování, a tím “koučování” zákazníka, znát speciální “finty”, je tu také osobní přístup, individuální esprit každého jednotlivce, který umožňuje v jednotlivých případech použít i speciální techniky, které by u jiných byly dokonce kontraproduktivní.

Tento přístup k výuce prodejních technik je nezbytný pro využití maximálního potenciálu prodejního týmu a tím umožnění maximálního možného prodejního úspěchu společnosti.

Tréning

Proč nejlepší tenisté často tráví každý den hodiny nácvikem nejjednodušších pohybů s míčkem? “Nejostřejší meč”, tedy znalost nejlepších prodejních technik, je prakticky bezcenný, pokud s ním neumíte zacházet. “Znalost” ještě neznamená “schopnost”.

Zjisti více

Všechny znalosti o nejlepších technikách na světě jsou prakticky k ničemu, pokud je nedokážete konkrétně uplatnit v prodejním procesu.

Proto na mých seminářích hraje školení ústřední roli, přinejmenším proto, aby se odbouraly první překážky nebo dokonce obavy zaměstnanců a aby se rozvinula počáteční důvěra a jistota ve fungování vyučovaných technik. Během školení mají všichni účastníci možnost zažít a objevit hravost realizace.

Poté je však nezbytné zajistit trvalé uplatnění naučeného obsahu, což musí být úkolem osoby zodpovědné za prodej nebo vedoucího prodeje. Proto důrazně doporučuji účast nadřízených na svých seminářích spolu s prodejním týmem, aby zaměstnanci po prvních neúspěších neupadli zpět do “starých kolejí”. Samozřejmě jsem společnosti k dispozici i po skončení semináře pro dotazy a jako kontaktní osoba pro obsah přednášený na semináři.

Speciál: Zprostředkovatelé finančních služeb

Bez ohledu na to, zda se jedná o makléřský nebo běžný prodej – nabízím řadu kvalitních produktových a prodejních seminářů k prodeji finančních služeb.

Komplexní vzdělávací program

Zejména v dnešní době digitalizace, stále většího tlaku ze strany online pojištění a telefonických nabídek, roste i tlak na profesionální prodejce. Můj postoj je, že osobní kontakt nelze nikdy automatizovat ani digitalizovat. Je však důležité, aby si profesionální obchodní zástupce lépe uvědomoval své silné stránky a možnosti, projevoval vysokou míru sebedůvěry a dokázal aktivně získávat zákazníky a rozvíjet je ve spokojené stálé zákazníky. K rozvoji těchto dovedností a schopností slouží mé speciální kurzy pro prodej finančních služeb.

Z praxe pro praxi!

Všechna školení MTT jsou výsledkem pečlivé práce zkušených školitelů a prodejců s pomocí příslušné mezinárodní odborné literatury a praktických dokumentů založených na vlastních zkušenostech.

PORADENSTVÍ A KONZULTACE V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ.

Dokonale koordinované školení prodejců slouží nejen k optimální přípravě a doprovodu prodejců při jejich práci, ale má také účinný vliv na snížení nákladné a nepříjemné fluktuace. Jako bývalý zakladatel a ředitel personálního rozvoje mezinárodně působící bankovní a pojišťovací společnosti vám mohu v této oblasti účinně pomoci.

ŠIROKÁ NABÍDKA PRVOTŘÍDNÍCH KURZŮ

Široká nabídka modulů podporuje prodejce v samostatném plánování a jednání. Od seminářů, zaměřených na sebemotivaci, plánování a stanovení cílů, řízení kontaktů a doporučení, získávání nových zákazníků, image a rétoriku, pravidelný rozvoj zákazníků až po četná produktová školení, zaměřená na prodej prakticky ve všech oblastech pojištění osob a majetku a stavebního spoření.

REFERENCE

Moje Reference

Z

Wüstenrot

Wüstenrot Versicherungs-AG Österreich
Wüstenrot poisťovňa a.s. Slovensko
Wüstenrot Bausparkasse AG Österreich
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. Slovensko

Z

Swiss Life Select Österreich GmbH

Z

LOMBAGINE Vertriebsgesellschaft mbH Österreich

Z

MBI Marketingberatung International spol. s r.o. Slovensko

Z

Nürnberger Versicherung AG Österreich

Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus.

Z

CWS-boco Česká republika, s.r.o.

Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus.

Z

Rentokil Initial Czech Republic and Slovakia

Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus.

Z

Generali AG Österreich

Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus.

O MNĚ

Dipl.-Kfm. Dipl.-Volksw. Zdeněk Kedroutek

Dipl.-Volksw. Dipl.-Kfm. Zdeněk Kedroutek úspěšně vystudoval univerzitní obory obchodní administrativa a ekonomie v Německu a má dvě desetiletí zkušeností jako trenér prodeje, motivační řečník a manažer prodeje. Ve funkci personálního ředitele společnosti Wüstenrot Pojišťovna a Stavební spořitelna na Slovensku byl mimo jiné významně zodpovědný za vývoj a implementaci zcela nové koncepce školení prodejců v terénu. Jako manažer prodeje v různých společnostech vedl stovky školení od několikahodinových workshopů až po několikadenní semináře, z nichž mnohé sám navrhl a vytvořil, a to s vynikajícími výsledky a zpětnou vazbou.

Firem

účastníků

zemí

školení ve třech jazycích

REFERENCE

Co říkají účastníci semináře

Vynikající komunikační dovednosti spojené se sympatiemi, stejně jako vynikající rétorika a špetka humoru – to je recept pana Kedroutka na úspěch.

Po téměř deseti letech práce v oblasti prodeje mohu vyvodit následující závěry: Komunikace = prodej – verbální prostřednictvím slov a jazyka i neverbální prostřednictvím gest a řeči těla. Právě tato témata ovládá pan Kedroutek téměř dokonale a dokáže je optimálně využít i v rozhovorech, aby se na úrovni očí setkal s různými typy lidí ve světě prodeje.

Kevin Winkler

Pojišťovací poradce, GENERALI Rakousko

Spolupráce se Zdeňkem je radost. Jeho profesionální přístup, znalosti, zkušenosti a v neposlední řadě pozitivní přístup k životu je inspirací pro všechny. Spolupracovali jsme spolu poprvé před 10 lety a nadále jeho služby vyhledávám kdykoliv potřebuji svůj tým posunout, namotivovat a “nalít” optimismem. Nemohu jinak, než všem vřele doporučit.

Daniela Hanušková

Customer Team Manager at CWS Group

Každý, kdo se někdy setkal se Zdeňkem Kedroutkem jako řečníkem nebo prodejcem, okamžitě pocítí jeho velmi zvláštní, mladistvé a optimistické charisma. “Všechno bude v pořádku!”, které se nese celou jeho bytostí, se rychle přenáší na všechny v místnosti a tam, kde byly dříve zdi, se rychle otevírají dveře. Vedle profesionální techniky Zdeněk vždy předává i porci sebevědomí a radosti, nanesenou hustě zednickou lžící, která se jako kouzlo vpálí do srdcí účastníků. Na často křehké dráze prodeje se pak rozvine v zářící pochodeň srdečnosti. Takoví lidé vás nutí nakupovat.

Jako bývalý kolega v Lombagine Cosmetics jsem to mohl pozorovat po dlouhou dobu a u nespočtu účastníků Zdenka.

Armin Stelzner

Podnikatel, motivátor, producent, Bad Reichenhall, Německo

Na přelomu let 2006/2007 jsem měl tu čest a potěšení pracovat společně se Zdeňkem v obchodním oddělení rakouského poskytovatele finančních služeb! Kromě technických témat pojištění jsme měli na programu také “prodejní kondici” prodejního týmu!
Zdeněk na jedné straně dokáže podat “suchá” témata nesmírně živě, na druhé straně má dar lidi skutečně “motivovat”! Říká se: když umíte dobře prodávat, nezáleží na tom, CO prodáváte! A pro mě je Zdeněk jedním z TOP prodejců, v tomto případě prodejních trenérů, na trhu!

Philipp Lasinger

Vedoucí prodeje a produktový specialista v Linci, Horní Rakousko

Seminář se Zdeňkem Kedroutkem vybočuje z řady prodejních školení svou vysokou prodejní praxí. Ne praktiky, které by mohly fungovat nebo které lze provádět jen s “horou” sebevědomí, ne!, použitelná prodejní technika se setkává se zákazníkem v úrovni očí a způsobuje, že prodejce působí nesmírně seriózně a profesionálně.

Vřele doporučuji a je to NEZBYTNOST pro každého prodejce, který chce být mezi nejlepšími.

Gerhard Schneebauer

Finanční poradce, Wüstenrot Bausparkasse AG Rakousko

Plně motivovaný trenér, který dobře reagoval na naše přání. Super praktické přístupy k řešení prostřednictvím analýzy potřeb. Děkujeme za skvělý seminář!

Uwe Busch

Obchodní ředitel Wüstenrot Pojišťovna Slovensko

CENNÍK

Cena

Vysvětlení

V ceně kurzu jsou zahrnuté i materiály pro účastníky, individuální příprava a následná analýza pro vedení.

paušální sazba

Cena za jeden den semináře

Semináře připravuji a realizuji dle požadavků zákazníka. Rozsah semináře může být i několikadenní. Při objednání více seminářů získáte cenové zvýhodnění. Základní cena za jeden den semináře, včetne materiálu, přípravy a analýzy, činí:

Share This